Tilaus- ja toimitusehdot

 

YLEISET EHDOT

Fssecurity.fi on FINNISH SPECIAL SECURITY :n ylläpitämä markkinapaikka, jossa hyödykkeiden myyjänä on FINNISH SPECIAL SECURITY (Y:2245566-3). Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan FINNISH SPECIAL SECURITY :n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

FINNISH SPECIAL SECURITY pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät FINNISH SPECIAL SECURITY :n kauppapaikkojen sivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

FINNISH SPECIAL SECURITY ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on FINNISH SPECIAL SECURITY :n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota FINNISH SPECIAL SECURITY ei kohtuudella voi voittaa. FINNISH SPECIAL SECURITY on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.Kaupankäyntimme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja rehellisyyteen. Toivomme voivamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja pitkäjänteisesti. Mikäli kuitenkin havaitset puutteita joko palvelussamme tai tuotteissamme, ilmoitathan ystävällisesti asiasta meille.

ASIAKAS

FINNISH SPECIAL SECURITY myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja FINNISH SPECIAL SECURITY :n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Toimitusaika-arviot on laadittu valmistajien antamien tietojen perusteella. FINNISH SPECIAL SECURITY tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua FINNISH SPECIAL SECURITY :n järjestelmään.

TUOTTEET JA HINNASTO

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyäFINNISH SPECIAL SECURITY :ssä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.

Asiakkaan toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisina kuin ne ovat. Tässä tarkoitetaan käytettyjen alennustuotteiden kauppaa. (Kuluttajansuojalaki, 5. Luku, 14§)

TOIMITUS- JA MAKSUTAVAT

FINNISH SPECIAL SECURITY toimittaa verkkokaupan rahtihinnoin tavaraa vain suomalaisiin ja ahvenanmaalaisiin osoitteisiin.

Mikäli tuotteet lähetetään, posti on oletusarvoinen toimitustapa. Helposti rikkoutuvat tuotteet lähetetään aina ”särkyvää” merkinnällä varustettuina. Tilausvahvistus toimitetaan tilatessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Maksutapana noudettaessa käteis- tai korttimaksu.

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä.

PALAUTUSOIKEUS

Etämyynnissä käyttämättömillä tuotteille on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. FINNISH SPECIAL SECURITY myöntää asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua pakkauksen sisältöön. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa ja KÄYTTÄMÄTÖN.

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä myyjään ennen palutusta.

Ilmoita maksutiedot mahdollista rahan palautusta varten sähköpostilla. Mikäli palautuksen syy on meistä riippumaton, esim. olet tilannut väärän tuotteen, vähennämme hyvityksestä palautuksen postikulut. Voit myös palauttaa tuotteen omalla kustannuksella, mutta ole siinäkin tapauksessa meihin etukäteen yhteydessä sähköpostitse.

Rajoitukset palautusoikeudessa kuluttajansuojalain 6. luvun 16 § mukaisesti:

Tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.

Asiakaspalautukset tulee lähettää aina postin ilmaisella asiakaspalautuksella. Käytä postitoimipaikasta saatavaa ASIAKASPALAUTUS-osoitekorttia. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa. Noudettuja tilauksia myymälästä ei voi palauttaa postin kautta, ne on tuotava myymälään palautusta tai vaihtoa varten. Huom! Emme lunasta takaisin postiennakolla lähetettyjä tuotteita. Mikäli haluat vaihtaa tai palauttaa tuotteen, ota ensin yhteyttä sähköpostitse: info@fssecurity.fii

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa vähintään 10 cm pehmustetta. FINNISH SPECIAL SECURITY suosittelee käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen.

FINNISH SPECIAL SECURITY ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

FINNISH SPECIAL SECURITY pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään FINNISH SPECIAL SECURITY :n käsittely- ja postituskulut.

Kuluttajasuojalainmukainen palautusoikeus ei koske yritysten välistä kauppaa. Yritysten palautuksista on AINA neuvoteltava erikseen. Yritysten välisessä kaupassa noudatetaan Kauppalakia.

TAKUU JA VIRHEVASTUU

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti.

FINNISH SPECIAL SECURITY pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Testaamista ei suoriteta odottaessa. Tähän on varattava aina 3-5 arkipäivää.

Tuotteen fyysinen avaaminen/purkaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja laissa määritellyn virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

REKLAMAATIO

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. 
FINNISH SPECIAL SECURITY pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@fssecurity.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen FINNISH SPECIAL SECURITY :tä vastaan joko FINNISH SPECIAL SECURITY :n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään FINNISH SPECIAL SECURITY :n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata , koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

VASTUUN JAKAUTUMINEN YRITYSKAUPASSA

Tuotteet myydään aina sellaisena kuin ne ovat. FINNISH SPECIAL SECURITY ei ole vastuussa tuotteiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. FINNISH SPECIAL SECURITY :n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

FINNISH SPECIAL SECURITY ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. FINNISH SPECIAL SECURITY ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti FINNISH SPECIAL SECURITY :n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa FINNISH SPECIAL SECURITY :n sopimusehtojen kanssa.